Contact

 

EUROPAN POLSKA
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy

ul. Marszałkowska 77/79
00-683 Warszawa
secretary – phone: 22 44 323 00…01
europan@um.warszawa.pl
www.europan.com.pl

Maria Zielińska
funkcja sekretarza konkursu

Europan–centrala europejska
www.europan-europe.com