E14: ULRYCHÓW

TEMAT PRZEWODNI

Obszar konkursowy jest zlokalizowany na terenie d. fabryki domów przy ul. Górczewskiej. Teren o powierzchni 17 ha ma szansę stać się laboratorium, w którym opracowywany będzie nowy model miasta.

Celem konkursu jest wypracowanie optymalnego układu przestrzennego nowej zabudowy umożliwiającego powstanie w pełni funkcjonalnego fragmentu miasta. Zaprojektowana dzielnica powinna mieć charakter wytwórczy i zapewniać miejsce zamieszkania oraz podstawowe usługi społeczne (tj. szkoła, kościół, posterunek policji oraz inne, zgodnie z wykonaną przez uczestników konkursu analizą).

Funkcjonująca na tym terenie od lat 70-tych do lat 90-tych fabryka domów, może być potraktowana jako źródło inspiracji ideowych. Myśląc o nowym mieście nie sposób pominąć podstawowego tworzywa urbanisty jakim jest zabudowa mieszkaniowa. „Fabryka domów” reprezentuje bardzo ważny rozdział rodzimej i szerzej wschodnioeuropejskiej myśli urbanistycznej -dominującej przez ponad trzy dekady w budownictwie i wciąż silnie obecnej w naszym krajobrazie. Historia najnowsza obeszła się jednak z ideą prefabrykacji dość brutalnie – wszystkie „Fabryki domów” zaprzestały działalności w latach 90-tych.

Produkcja, czyli drugi nadrzędny aspekt projektu ma za zadanie odpowiedzieć, jaki rodzaj wytwórczości jest pożądany i uzasadniony ekonomicznie dla danej lokalizacji. Różne rodzaje wytwórczości wiążą się z różnymi wymogami przestrzennymi – jednocześnie w różny sposób ingerują w tkankę społeczną. Czy profil produkcji nowej dzielnicy powinien być uniwersalny czy też powinna ona posiadać wyraźne sprofilowanie? Decyzja w tym zakresie będzie miała bezpośredni wpływ na przyjęte rozwiązania urbanistyczne.

Productive city to: 

  • miasto wydajne zaprojektowane z myślą o optymalizacji zużycia czasu i energii na transport,
  • miasto produkujące oznaczające powrót wytwórczości jako źródła przychodów mieszkańców harmonijny zespół zabudowy zapewniający przestrzeń dla mieszkańców oraz wszystkie niezbędne usługi publiczne,
  • miasto pozamieszkaniowych form działalności,
  • and productive again określenie możliwych modeli aktywizacji terenów poprzemysłowych