JURY

Lokalne jury

Marlena Happach Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Monika Konrad Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju
Tomasz Zemła Architekt
Hubert Trammer Sędzia referent

Delegat do jury międzynarodowego

Sławomir Gzell OW SARP
Michał Tatjewski OW SARP
Marek Kempa Prezes Zarządu ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
Karol Kobos
Member of Europan Deutschland Europan Deutschland
Maria Zielińska sekretarz
Lokalne jury dokona wyboru ok. 20% złożonych dla Warszawy projektów. Następnie zostaną one poddane analizie porównawczej z projektami dla innych lokalizacji. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu dla Warszawy zostanie dokonane przez jury powołane przez Europan Deutschland, w którego składzie będzie przedstawiciel lokalnego jury.