O KONKURSIE

 

 

Europan to międzynarodowy konkurs architektoniczny dla młodych profesjonalistów z dziedzin architektury, inżynierii, planowania i budowy miast, organizowany od 1988 roku w cyklach dwuletnich przez federację Europan Europe.

Europan Europe to federacja zainicjowana w 1988 roku przez 9 państw europejskich, zrzeszająca dziś narodowe struktury 22 państw organizujących w cyklach dwuletnich międzynarodowy konkurs architektoniczny Europan. Celem jest zaangażowanie młodych profesjonalistów w poszukiwanie awangardowych rozwiązań, nowatorskich idei  i możliwości w zakresie budowy współczesnego miasta europejskiego oraz podejmowania efektywnego, konstruktywnego dialogu między organizatorami, uczestnikami, decydentami i inwestorami.

W 2006 roku do federacji Europan przystąpiła Polska, jako kraj stowarzyszony, zgłaszając do dziewiątej edycji konkursu teren Czyste położony na Woli w Warszawie.

Odnośniki:

Europan Europe
(http://www.europan-europe.eu/en/)