Kamienne skarby Wisły

RODZAJ PROJEKTU: architektoniczny/ krajobrazowy
GRUPA TEMATYCZNA: Jak wykorzystać nowe impulsy do zmiany przestrzeni miejskiej?
LOKALIZACJA: WARSZAWA – Powiśle
LICZBA MIESZKAŃCÓW: Miasto – 1 720 000 mieszkańców, aglomeracja –  ok. 3 100 000 mieszkańców
OBSZAR STUDIALNY: 175,9 ha

TEREN PROJEKTU: 3,5 ha
ZGŁASZAJĄCY TEMAT: Miasto stołeczne Warszawa
WŁAŚCICIELE TERENU: Miasto stołeczne Warszawa, Skarb Państwa
ZAKRES ZLECENIA DLA ZWYCIĘSKIEGO ZESPOŁU: Wykonanie realizacyjnych projektów ekspozycji i zagospodarowania terenu skweru. Dokładny zakres zlecenia będzie przedmiotem negocjacji + 12 000 euro
REPREZENTANT ZESPOŁU: Architekt lub architekt krajobrazu

Start konkursu: 2 marca 2015

Ogłoszenie wyników: listopad 2016
Nagroda gwarantowana: 12 000 euro
Wykonanie realizacyjnych projektów ekspozycji i zagospodarowania skweru. Dokładny zakres zlecenia będzie przedmiotem negocjacji.

E13: POWIŚLE

Powiśle tradycyjnie było przemysłowo-gospodarczym zapleczem Warszawy i miejscem zamieszkania ludzi ubogich. W pierwszej połowie XX wieku zrealizowano tu inwestycje publiczne i prywatne podnoszące rangę tej części miasta i mające na celu związać centrum Warszawy z rzeką Wisłą. Jednakże dopiero w XXI wieku Powiśle na dobre przestaje mieć peryferyjny charakter. Otwarcie w 1999 roku Biblioteki Uniwersyteckiej z wielkim ogrodem obok niej i na jej dachu uruchomiło samonapędzający się proces przyciągania tu ludzi, różnorodnych form działalności i inwestycji o różnorodnych funkcjach, skali i formie. Wypierany jest przemysł. Wzmacnia się funkcja mieszkalna. Skwer kpt. Stanisława Skibniewskiego „Cubryny” to miejsce o wciąż niewykorzystanym potencjale. Mimo znakomitego sąsiedztwa pełen ludzi jest tylko latem. Ważne jest aby wkroczyły w to miejsce różnorodne formy pulsującego cały rok życia.
UWARUNKOWANIA  STRATEGICZNE
Wysokiej klasy kamienne elementy architektoniczne w XVII wieku zrabowały w Warszawie i wywoziły drogą wodną do swego kraju wojska szwedzkie. Część z nich zatonęła w rzece Wiśle. Tematem konkursu jest projekt ekspozycji wyłowionych z Wisły kamiennych skarbów w ramach skweru kpt. Stanisława Skibniewskiego „Cubryny”, który leży pomiędzy Wisłą a Pałacem Kazimierzowskim skąd pochodzi wiele z cennych elementów ekspozycji. Umieszczenie tu ekspozycji wpisuje się w proces ożywania tych terenów i zbliżania miejskiego życia do rzeki. Bezpośrednimi sąsiadami są  Biblioteka Uniwersytecka, Centrum Nauki Kopernik i urządzane na nowo Bulwary Wiślane. Ważne aby ukształtowanie tego miejsca zapewniło uniknięcie monokultury funkcji naukowo – kulturalnej i  zapewniło wielofunkcyjność, żywotność i różnorodność miejsca.

OPIS MIEJSCA 

Obecny skwer kpt. Stanisława Skibniewskiego “Cubryny” był częścią założonego na początku XX wieku nadrzecznego parku o długości 1300 metrów. W 1975 roku park stał się wyspą między jezdniami trasy szybkiego ruchu- Wisłostrady. Został zmniejszony i odcięty od rzeki. W 2003 roku Wisłostrada została schowana w tunel. To ponownie związało park z rzeką. Po dziesięcioleciach przerwy, brzeg Wisły ponownie zaczął w letnie dni przyciągać tłumy. Otwarte w 2010 roku Centrum Nauki Kopernik zajęło miejsce części parku. Przyciąga ono rocznie ponad milion ludzi. Ulubionym miejscem warszawiaków i turystów jest  też Biblioteka Uniwersytecka i ogród na jej dachu. Poza widokiem z dachu, nie otwierają się one na skwer „Cubryny”. Pomiędzy skwerem a Wisłą trwa przebudowa nadrzecznych bulwarów. Na północ od skweru jest szpital ginekologiczno-położniczy.

PRZYSZŁOŚĆ MIEJSCA A TEMATYKA KONKURSU EUROPAN 13

Głównym zadaniem projektowym jest ekspozycja skarbów wyłowionych z dna Wisły. Powinny one stać się główną atrakcją skweru „Cubryny”. Należy stworzyć warunki do oglądania zabytków o każdej porze dnia i nocy, a także ich ochrony przed śniegiem, deszczem i wandalizmem. Inne elementy skweru nie powinny przeszkadzać w odbiorze ekspozycji. Jednak powinna ona być integralną częścią różnorodnego miejskiego życia. Nie powinna być jedynym powodem przybywania tu ludzi – także podczas mroźnych zim. Trzeba umożliwić uzupełnianie skweru o inne elementy. W tym o  pojawiające się spontanicznie nieprzewidziane formy użytkowania. Ważną kwestią jest zintegrowanie skweru z przebudowanymi bulwarami, w tym będącym ich częścią, mającym charakter amfiteatru, Placem Uniwersyteckim. Warto przekształcić dawną jezdnię Wisłostrady w integralną część otoczenia i rozważyć umożliwienie dostępu od strony skweru do ogrodu Biblioteki Uniwersyteckiej.  W przestrzeń skweru trzeba wkomponować pomnik Dowborczyków, który stał tam w latach 1930-1948 i ma na niego wrócić. Nowy kształt Skweru winien przyciągać tu ludzi w różnym wieku – mieszkańców Powiśla (w tym sąsiadujących z nim bezpośrednio domów), odwiedzających Bibliotekę, Centrum Nauki Kopernik, bulwary wiślane, szpital, ludzi okolicznych uczelni i miłośników
rozrywki oraz innych form spędzania czasu nad Wisłą. Zagospodarowanie skweru winno sprzyjać pogodzeniu funkcjonowania brzegów rzeki jako miejsca rozrywki z zapewnieniem okolicznym mieszkańcom ciszy.

JURY EUROPAN 13

Tomasz Zemła, Marek Mikos, Ewa Nekanda-Trepka, Włodzimierz Mucha, Dorota Rudawa, Hubert Kowalski, Marlena Happach, Łukasz Pancewicz, Joanna Kusiak, Thomas Thurn, Karol Kobos, Hubert Trammer, Artur Zbiegieni, Przemysław Wielowiejski, Marek Piwowarski

sekretarz konkursu:  Hubert Wójcicki

 

REGULAMIN

Europan 13 – regulamin
(plik: e13_regulamin_pl,

rozmiar pliku: 631.6 KB)

 

Nagrodzone prace:


Miejsce I ZM128

„River Gate”

zm128_board_1

zm128 board_2

zm128_board_3

zm128 document


Miejsce II PO122

„Apport Plus Support”

 

po122 board_1

po122 board_2

po122_board_3

po122 document


Wyróżnienie FW433

„I am a treasure”

fw433 board_1

fw433_board_2

fw433 board_3

fw433 document