Mutacje lokalne

LOKALIZACJA: Czyste, Wola

E9: CZYSTE

Dziewiąta edycja Europanu była poświęcona dynamice zrównoważonego rozwoju miasta i nowym przestrzeniom publicznym. Przedmiotem Konkursu były interesujące i potrzebujących nowatorskich idei i projektów, tereny położone w 73 miastach w 22 krajach. Młodzi profesjonaliści z dziedzin architektury i gospodarki przestrzenią mieli możliwość zaangażowania w konkurs swojej energii oraz pokazania swojego talentu i wyobraźni.

Ogólny temat Europanu 9 to „Europejski wymiar miasta”, zrównoważony rozwój i nowe przestrzenie publiczne – w sposób szczególny wiąże się ze współpracą z miastami i inwestorami zajmującymi się obszarami miejskimi w krajach uczestniczących w konkursie .

Istotnym elementem europejskiego miasta jest tworzenie się społeczności. Innymi słowy integrowanie ze sobą ludzi o różnym stopniu zamożności i różnym  pochodzeniu. Jednakże nie można  ignorować  dominującego  trendu  indywidualizacji i potrzeby  niezależności.

Znalezienie sposobu pogodzenia sprzecznych tendencji stanowiło istotę zadania, przed którym stanieli uczestnicy Europanu w jego dziewiątej odsłonie. Z jednej strony chęć życia w mieście, z jego dynamiką i obcowaniem z ludźmi, z drugiej zaś dążenie do intymności prywatności i domu otwartego tylko dla kręgu najbliższych. Po raz kolejny ogólny temat, jakim jest europejski wymiar miasta , został rozwinięty na różne sposoby wynikających ze specyfiki przestrzeni zaproponowanych uczestnikom Europanu 9 przez poszczególne miasta. Tereny zostały zaklasyfikowane w czterech grupach tematycznych według związanej z nią problematyki:

1.  Ekspansja terytorialna miast oraz związany z tym procesem,  zrównoważony  rozwój w kontekście  decyzji  projektowych.

2.  Sieci komunikacyjne w miastach a związki sąsiedzkie, ich wpływ na budowanie współczesnego społeczeństwa XXI wieku.

3.  Metamorfozy miejsc i zagęszczanie  miast, dostrzeżenie  narastającego problemu coraz większej ilości ludzi i budynków.

4.  Nowe przestrzenie publiczne w tkance miejskiej, ich znaczenie w codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa XXI wieku.

Polska lokalizacja – Czyste, położona w Warszawie w jej południowej części, w dzielnicy Wola. Były to poprzemysłowe tereny, będące pozostałościami zakładów powstałych po 1945 roku. Zadaniem uczestników pod hasłem „Mutacje lokalne”, była odpowiedz na pytania:

1. Jaki rodzaj projektu miasta zaproponować dla terenów zaniedbanych i skonstruować miasto na mieście, by przekształcić go w wielofunkcyjne sąsiedztwo?  Jakie decyzje projektowe mogą doprowadzić do „metamorfozy miejsca ” w miastach.

2. Jak przeniknąć i wprowadzić  nowe funkcje i program , „energię wewnętrzną miasta” do odizolowanej i zdegradowanej strefy   poprzemysłowej, by właściwie związać ją ze strukturą Warszawy? W jaki sposób kształtować nową tkankę miasta.

Jury

Andrzej Duda, architekt Gliwice

Tomasz Jastrun poeta pisarz dziennikarz krytyk literacki Warszawa

Holger Kleine architekt Niemcy

Marek Mikos architekt Warszawa, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st.Warszawy

Damian Radwański, Gliwice/Piekary Śąskie

Hubert Trammer architekt Warszawa

Tomasz Zemła architekt zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st.Warszawy